Sökresultat: utbildning

Inga videor hittades

Observationsmaterial - Del 2a. Genomförande språkutveckling
Observationsmaterial för varje barns språk- och matematikutveckling. Utbildningsfilm om genomförande av aktivitet språkutveckling.
Textil Design Utbildning hösten 2021
Film som marknadsför vuxenutbildningen Textil design på Anders Ljungstedts gymnasium hösten 2021
Läskojor – En film om Läslyftet
På Skeda skolas fritidshem inspirerar personalen barnen till att läsa mycket böcker. Det kan vara kring lägerelden eller i egna kojor som barnen antingen bygger eller att de hittar mysiga platser som inspirerar till läsning. Projektet är ett led i Skolverkets satsning på Läslyftet. Läs mer om projektet i Tidningen Lärorik nr 4 2017 som du hittar här.
Kretslabbet
Kretslabbet är ett återvinningscentrum med lärandesyfte. Genom att använda överblivet material i undervisningen skapas förståelse för hur material kan få nytt liv och nya användningsområden. Läs mer om Kretslabbet här.
Instruktionsfilm för Beställare i Vikariebanken
Detta är en instruktionsfilm för dig som ska lägga beställningar i Vikariebanken gällande timvikarier inom Förskolan, skolan, Fritidsgårdarna och fritidshemmen.
Läslyftet – ett lyft för läsförståelsen och skrivförmågan
Under hösten 2017 startar Läslyftet i Linköpings alla skolor. Det är ett nationellt projekt via Skolverket och som omfattar hela skolan från förskoleklass ända upp till gymnasiet. Syftet är att höja elevernas läs- och skrivförmåga. Läs gärna mer under skolverket.se. Under förra läsåret startade några pilotskolor i Linköping upp projektet tidigare. Utvärdering gjordes och denna film ska spegla arbetet och förhoppningsvis inspirera till det fortsatta arbetet med Läslyftet.
Vinna Vinna-programmet
Syftet med Vinna-vinna programmet är att stärka och utveckla kommunens arbete när det gäller mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. I den här filmen får du träffa tre personer som genomgått programmet. Läs mer om Vinna Vinna här.
Simon says - Kollegialt lärande del 3: Effektiv undervisning
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Simon says - Kollegialt lärande del 1: Grunderna
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Simon says - Kollegialt lärande del 2: Ledarskap
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Övergångar
Sebastian ska börja förskoleklass och har förväntningar och funderingar inför skolstarten… Filmen handlar om Övergångar och tankar funderingar som barn har inför en kommande skolstart på ett nytt stadie. Barn och ungdomar gör många övergångar under sin skoltid. Just den här filmen visar övergången från förskola till förskoleklass.
Utmaningar i klassrummet (del 4)
Hur går onda cirklar att bryta som har uppstått i relationen mellan elev och lärare? Vad gör man mitt i en konflikt för att ingen ska komma till skada och gränser överskridas? Och framför allt, hur kan konflikter förebyggas och i stället bytas ut mot gott samarbete mellan elever och lärare? Anna Mautner, leg psykolog på Magelungen i Stockholm, föreläste på Länsstudiedagen 2016 om hur man hanterar problemskapande beteenden utifrån lågaffektiva metoder.
Utmaningar i klassrummet (del 3)
Hur går onda cirklar att bryta som har uppstått i relationen mellan elev och lärare? Vad gör man mitt i en konflikt för att ingen ska komma till skada och gränser överskridas? Och framför allt, hur kan konflikter förebyggas och i stället bytas ut mot gott samarbete mellan elever och lärare? Anna Mautner, leg psykolog på Magelungen i Stockholm, föreläste på Länsstudiedagen 2016 om hur man hanterar problemskapande beteenden utifrån lågaffektiva metoder.
Tablets & Twitter (Eng)
In 2016 Linköping won the award "Guldtrappan" - The Golden Stairway, freely translated. The prize is given to municipalities that are dedicated to use ICT as a tool to enhance learning. This film shows how the ICT-strategy works in “real life” in our pre-schools and schools in Linköping (Sweden).
Utmaningar i klassrummet (del 2)
Hur går onda cirklar att bryta som har uppstått i relationen mellan elev och lärare? Vad gör man mitt i en konflikt för att ingen ska komma till skada och gränser överskridas? Och framför allt, hur kan konflikter förebyggas och i stället bytas ut mot gott samarbete mellan elever och lärare? Anna Mautner, leg psykolog på Magelungen i Stockholm, föreläste på Länsstudiedagen 2016 om hur man hanterar problemskapande beteenden utifrån lågaffektiva metoder.