Sökresultat: trafik

Inga videor hittades

Mobilitetshubben Neptunus
Byggprojektledare Niklas Hallkvist beskriver Linköpings kommande mobilitetshubb Neptunus som byggs på Folkungavallen.
Kommunens stora asfaltsinventering är klar
I slutet av 2018 påbörjades en inventering och skadebedömning av samtliga gator och gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare. Nu, 2020, är den inventeringen klar.
Pendla med förnybara bränslen
En föreläsning om förnybara drivmedel från 22 september 2020.
12 mil cykelväg sopsaltas i Linköping
Från och med vintern 2019/2020 utökar vi sträckan som sopsaltas med två mil till 12,6 mil. Redan när det fallit en centimeter snö åker de specialanpassade fordonen ut och sopsaltar cykel- och gångvägar.
Tillsammans gör vi det möjligt för Linköping att resa mer hållbart
Här kan du inspireras av hur några av Linköpings olika aktörer tänker framåt kring och utformar smarta lösningar för gång, cykel, kollektivtrafik och en hållbar bilism.
Hållbar trafik för stadsliv
Linköping växer och fler ska få rum. Vi har tagit fram ett förslag till hur vi tänker oss trafiken på Linköpings gator i framtiden och nu vill vi veta vad du tycker! Läs mer om hållbar trafik för stadsliv här.
Pressträff Linköpings kommuns mål för höghastighetsbanor
Linköpings kommun har fått ett första bud från Sverigeförhandlingen om framtida höghastighetsbanor. Budet har föregåtts av ingående diskussioner mellan Linköpings kommun, Trafikverket och Sverigeförhandlingen om hur passagen genom Linköping kan lösas. Vid pressträffen den 1 mars 2016 redogjorde kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och kommunstyrelsens andre vice ordförande Paul Lindvall (M) för innehållet i diskussionerna. Vid pressträffen deltog även Peder Brandt, tillförordnad kommundirektör, samt översiktsplanerare Oskar Lindgren.
Tillsammans halkbekämpar vi staden
Är du rädd om dig själv och dina medmänniskor? Om vi tillsammans hjälps åt att förhindra olyckor, så kan fler njuta av en härlig vinter. Det är budskapet i den här filmen som Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Räddningstjänsten Östra Götaland och Region Östergötland skapat. Filmen illustrerar vad alla kan – och i vissa fall är skyldiga – att göra själva för att förhindra olyckor under vinterhalvåret.