Sökresultat: skola

Inga videor hittades

Ny skolorganisation i Skäggetorp
Erik Östman (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, informerar om ny skolorganisation i Skäggetorp.
Läskojor – En film om Läslyftet
På Skeda skolas fritidshem inspirerar personalen barnen till att läsa mycket böcker. Det kan vara kring lägerelden eller i egna kojor som barnen antingen bygger eller att de hittar mysiga platser som inspirerar till läsning. Projektet är ett led i Skolverkets satsning på Läslyftet. Läs mer om projektet i Tidningen Lärorik nr 4 2017 som du hittar här.
Kretslabbet
Kretslabbet är ett återvinningscentrum med lärandesyfte. Genom att använda överblivet material i undervisningen skapas förståelse för hur material kan få nytt liv och nya användningsområden. Läs mer om Kretslabbet här.
Läslyftet – ett lyft för läsförståelsen och skrivförmågan
Under hösten 2017 startar Läslyftet i Linköpings alla skolor. Det är ett nationellt projekt via Skolverket och som omfattar hela skolan från förskoleklass ända upp till gymnasiet. Syftet är att höja elevernas läs- och skrivförmåga. Läs gärna mer under skolverket.se. Under förra läsåret startade några pilotskolor i Linköping upp projektet tidigare. Utvärdering gjordes och denna film ska spegla arbetet och förhoppningsvis inspirera till det fortsatta arbetet med Läslyftet.
Natur på nära håll i Skäggetorp
Naturen är en viktig del av det pedagogiska arbetet i förskolan. I den här filmen berättar Diyana, som arbetar som barnskötare på Skattegårdens förskola i Skäggetorp, om hur de använder naturen i undervisningen.
Simon says - Kollegialt lärande del 4: Systematisk utveckling
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Simon says - Kollegialt lärande del 3: Effektiv undervisning
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Simon says - Kollegialt lärande del 1: Grunderna
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Simon says - Kollegialt lärande del 2: Ledarskap
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Övergångar
Sebastian ska börja förskoleklass och har förväntningar och funderingar inför skolstarten… Filmen handlar om Övergångar och tankar funderingar som barn har inför en kommande skolstart på ett nytt stadie. Barn och ungdomar gör många övergångar under sin skoltid. Just den här filmen visar övergången från förskola till förskoleklass.
Utmaningar i klassrummet (del 4)
Hur går onda cirklar att bryta som har uppstått i relationen mellan elev och lärare? Vad gör man mitt i en konflikt för att ingen ska komma till skada och gränser överskridas? Och framför allt, hur kan konflikter förebyggas och i stället bytas ut mot gott samarbete mellan elever och lärare? Anna Mautner, leg psykolog på Magelungen i Stockholm, föreläste på Länsstudiedagen 2016 om hur man hanterar problemskapande beteenden utifrån lågaffektiva metoder.
Utmaningar i klassrummet (del 3)
Hur går onda cirklar att bryta som har uppstått i relationen mellan elev och lärare? Vad gör man mitt i en konflikt för att ingen ska komma till skada och gränser överskridas? Och framför allt, hur kan konflikter förebyggas och i stället bytas ut mot gott samarbete mellan elever och lärare? Anna Mautner, leg psykolog på Magelungen i Stockholm, föreläste på Länsstudiedagen 2016 om hur man hanterar problemskapande beteenden utifrån lågaffektiva metoder.
Leanlink Kost & Restaurang
Leanlink Kost Restaurang tillagar, levererar och serverar måltider till restauranger på förskolor, skolor och inom äldreomsorg i Linköpings kommun. I den här filmen får du veta mer om vår verksamhet.
Tablets & Twitter (Eng)
In 2016 Linköping won the award "Guldtrappan" - The Golden Stairway, freely translated. The prize is given to municipalities that are dedicated to use ICT as a tool to enhance learning. This film shows how the ICT-strategy works in “real life” in our pre-schools and schools in Linköping (Sweden).
Välkommen till förskolan (Romani)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se