Sökresultat: barnomsorg

Inga videor

Läskojor – En film om Läslyftet
På Skeda skolas fritidshem inspirerar personalen barnen till att läsa mycket böcker. Det kan vara kring lägerelden eller i egna kojor som barnen antingen bygger eller att de hittar mysiga platser som inspirerar till läsning. Projektet är ett led i Skolverkets satsning på Läslyftet. Läs mer om projektet i Tidningen Lärorik nr 4 2017 som du hittar här.
Miniarkitekterna
För vem bygger vi våra förskolor? Svaret är så klart barnen. För att få in barnens tankar på hur framtidens förskolor ska se ut har Linköpings kommun tillsammans med Lejonfastigheter drivit projektet Miniarkitekterna. För att få barnens perspektiv på framtidens förskolor fick femåringar från åtta förskolor i Linköping delta i projektet Miniarkitekterna hösten 2015 och våren 2016. Såhär såg det ut på konsthallen Passagen när barnen fick bygga klart sina modeller.
Nu söker vi fler förskollärare till förskolorna i Skäggetorp.
Nu söker vi förskollärare till våra förskolor i Skäggetorp. Välkommen med din ansökan redan idag! http://bit.ly/2nCCuxn
Simon says - Kollegialt lärande del 4: Systematisk utveckling
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Simon says - Kollegialt lärande del 3: Effektiv undervisning
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Simon says - Kollegialt lärande del 1: Grunderna
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Simon says - Kollegialt lärande del 2: Ledarskap
Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun Serien Kollegialt lärande består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.
Välkommen till förskolan (Rum)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Per)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Alb)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Som)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson, andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Dari)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (ara)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson, andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Kmr)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson, andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Swe)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson, andreas.a.persson@linkoping.se
Inkludering på Vist Skola
Arbete med Inkludering pågår på flera skolor runt om i Linköping på olika sätt. Till skillnad från integrering, som i första hand går ut på att få olika delar att passa in i en given helhet, står inkludering i det här sammanhanget för ett motsatt synsätt: de olika beståndsdelarna bygger tillsammans helheten. Under tre år har tre skolor; Vist skola, Tornhagsskolan samt Tokarpsskolan jobbat med detta tillsammans med IFOUS - som är ett oberoende forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola samt Malmö högskola. Läs mer i LÄRORIK nr4 2015… http://www.linkoping.se/Skola-barnomsorg/Grundskolor/metodstod/Larorik/