photo.cloudbox:

Vinna Vinna-programmet

2018-12-03 | 212.56

Syftet med Vinna-vinna programmet är att stärka och utveckla kommunens arbete när det gäller mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. I den här filmen får du träffa tre personer som genomgått programmet. Läs mer om Vinna Vinna här.

Kategori:
Anställda