photo.cloudbox: http://kfsandning.linkoping.se/forskolanitalienska

Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk.

Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson, andreas.a.persson@linkoping.se