photo.cloudbox:

Vad har våra grönområden för betydelse för klimatet?

2018-08-27 | 35

Miljöstrateg Erika Weddfelt förklarar varför våra grönområden och parker i Linköping är viktiga för klimatet.

Kategori:
Miljö och hälsa