photo.cloudbox:

Vad är Linköpingsförslaget?

2019-01-11 | 110.4

Ett Linköpingsförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i kommunen eller som berörs av dess verksamhet. Det ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för dig. Linköpingsförslaget är ett annat namn för e-förslag eller e-petition, vilket innebär att förslaget publiceras på kommunens webbplats så att andra kan stödja och kommentera det.