photo.cloudbox:

Trädgårdsföreningen

2014-06-02 | 56

Trädgårdsföreningens fontän har inte bara vatten som sprutar utan även ljud och ljus. Fontänen är i drift från klockan åtta på morgonen till tio på kvällen. Fyra gånger per dag (kl 12:00, 16:00, 18:00 och 20:00) startar fontänprogrammet. Då sprutar fontänen vatten ackompanjerat till musik under cirka sex minuter.

Kategori:
Kultur och fritid