photo.cloudbox:

Stort intresse för Linköpingsmodellen

2017-07-05 | 153.96

Intresset för den så kallade Linköpingsmodellen, där kommuninnevånare kan söka insatser som till exempel missbruksvård eller äldreomsorg utan ett beslut från Socialtjänsten, är stort. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vill stoppa modellen, samtidigt regeringen kommer att föreslå att alla kommuner ska kunna införa Linköpingsmodellen i hemtjänsten.

Kategori:
Stöd och omsorg