photo.cloudbox:

Specialistundersköterskor Leanlink Äldreomsorg.

2017-08-31 | 237.56

Leanlink Äldreomsorg har påbörjat ett projekt för kompetensutveckling av undersköterskor. Projektet är en utbildningssatsning där höjd kompetens inom yrket ger ökad kvalitet för medborgarna/brukarna. Det är också en karriärväg för undersköterskor för att göra yrket mer attraktivt. Här träffar vi medarbetare som går utbildningen och som delar med sig av sina tankar kring den.

Kategori:
Stöd och omsorg