photo.cloudbox:

Soffan

2016-06-03 | 153.2

Måste undervisning ske i vanliga klassrum? Vad skulle hända om man gjorde skolan mer lockande för de elever som av olika anledningar inte kommer till skolan? De passionerade kollegorna på Berzeliusskolan gjorde om klassrummet till ett vardagsrum. Se här vilken fantastisk effekt det fick på närvaron!