photo.cloudbox:

Sociala roteln

2016-01-27 | 134.72

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar. För sociala roteln ansvarar kommunalråd Mikael Sanfridsson (S). I den sociala roteln ingår socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden och utförarstyrelsen.

Läs mer på Budget 2016-2017.