photo.cloudbox:

Sociala roteln

2015-01-23 | 128

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar. För sociala roteln ansvarar kommunalråd Eva Lindh (S). I den sociala roteln ingår socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden och utförarstyrelsen.

Läs mer på Budget 2015.