photo.cloudbox:

Skolroteln

2016-01-27 | 84.6

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar. För skolroteln ansvarar kommunalråd Jacob Björneke (S). I skolroteln ingår barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Arenabolaget och Lejonfastigheter. Läs mer på Budget 2016-2017.