photo.cloudbox:

Skolroteln

2015-01-23 | 226

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar. För skolroteln ansvarar kommunalråd Jacob Björneke (S). I skolroteln ingår barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Arenabolaget och Lejonfastigheter.

Läs mer på Budget 2015.