photo.cloudbox:

Simon says - Kollegialt lärande del 4: Systematisk utveckling

2017-01-23 | 483.4

Simon says – Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, forskare och lektor inom Linköpings kommun

Serien Kollegialt lärande  består av fyra delar - – del I Grunderna, del II – Ledarskap, del III – Effektiv undervisning samt del IV Systematisk utveckling.