photo.cloudbox:

SIG-konferens 2019

2019-02-08 | 11590

SIG-konferens 2019 - Skjutningar, kriminalitet och utsatthet - vad kan vi göra åt det?


Social insatsgrupp anordnar konferensen för 5:e året i rad och vi har drygt 80 deltagande. Vi har haft olika teman genom åren, men detta år har vi valt att fokusera på polisens arbete. Detta då Polisen är en viktig samarbetspartner och Rikspolisstyrelsen var de som fick regeringsuppdraget 2011 att starta sociala insatsgrupper. Linköping var en av projektkommunerna och har haft en permanent social insatsgrupp sedan 2012. Det är ett viktigt arbete då det handlar om att förhindra att ungdomar dras in i kriminella nätverk och utvecklar en kriminell livsstil samt att ge ungdomar stöd att hoppa av de kriminella nätverken. I år har vi temat: Skjutningar, kriminalitet och utsatthet – vad kan vi göra åt det?

Det går idag inte att blunda för att vi har ett högt antal skjutningar i Sverige och vi har därför med oss Sven Granath, analytiker och forskare i kriminologi som ska redogöra för sin syn på varför det skjuts så mycket i Sverige.

Ali Ghamari, koordinator från Sociala insatsgruppen pratar om hur han arbetar med utsatthet och kriminalitet.

Slutligen har vi ”Sluta-skjut”-satsningen i Malmö med syfte att stoppa det dödliga våldet, där Mona Frank, frivårdsinspektör, och Glen Sjögren, kommunpolis, berättar om deras erfarenheter.

Linköping har kanske inte den omfattningen av kriminalitet och skjutningar som storstäderna har, men vi har det problemet och vi tycker att det är ett stort samhällsproblem som vi vill lyfta och även diskutera vad vi kan göra åt det – vilket vi hoppas att dagen ska kunna ge svar på.

Kategori:
Stöd och omsorg