Sökresultat: snö

Inga videor

Snöröjning på gatuparkeringar
Så här arbetar vi med vinterunderhåll på gatuparkeringar.
Vad är snömodd?
Hur arbetar kommunen med snöröjning och vad är egentligen snömodd?
Snöröjning på gång- och cykelvägar
Så här arbetar vi med vinterunderhåll på gång- och cykelvägar.
Snöröjning i Linköping
När snön faller över hela Linköping samtidigt gäller det att prioritera. Så här arbetar vi med vinterunderhåll.
Snöröjning i Linköping: Varför ligger snön kvar på gång- och cykelbanor?
Snöröjningen svarar för din trygghet på vintervägarna. Vi får många frågor om arbetet. I våra filmer svarar vi på det de flesta undrar över.
Snöröjning i Linköping: Måste ni använda salt och grovt grus?
Snöröjningen svarar för din trygghet på vintervägarna. Vi får många frågor om arbetet. I våra filmer svarar vi på det de flesta undrar över.
Snöröjning i Linköping: Varför lämnas snövallarna kvar?
Snöröjningen svarar för din trygghet på vintervägarna. Vi får många frågor om arbetet. I våra filmer svarar vi på det de flesta undrar över.
Snöröjning i Linköping: Vilket ansvar har fastighetsägare?
Snöröjningen svarar för din trygghet på vintervägarna. Vi får många frågor om arbetet. I våra filmer svarar vi på det de flesta undrar över.
Snöröjning i Linköping: Varför ligger snön kvar på gatorna på morgonen?
Snöröjningen svarar för din trygghet på vintervägarna. Vi får många frågor om arbetet. I våra filmer svarar vi på det de flesta undrar över.
Snöröjning i Linköpings kommun
I det här bildspelet visar vi hur Linköpings kommun arbetar med snöröjning och halkbekämpning. Läs mer på www.linkoping.se/snorojning
Tillsammans halkbekämpar vi staden
Är du rädd om dig själv och dina medmänniskor? Om vi tillsammans hjälps åt att förhindra olyckor, så kan fler njuta av en härlig vinter. Det är budskapet i den här filmen som Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Räddningstjänsten Östra Götaland och Region Östergötland skapat. Filmen illustrerar vad alla kan – och i vissa fall är skyldiga – att göra själva för att förhindra olyckor under vinterhalvåret.