Sökresultat: miljö

Inga videor

Motala ströms ravin
Naturreservat i Ljungsbro som är tillgängligt via promenadstråk och rastplatser
Pendla med förnybara bränslen
En föreläsning om förnybara drivmedel från 22 september 2020.
Här flyttas träden
Sju träd flyttas från Vallastaden till en närliggande park.
Kemikalier i vardagen
Många saker som du använder i vardagen innehåller kemikalier. Vissa av kemikalierna kan vara farliga för dig och miljön. I den här filmen får du tips på vad du kan göra för att undvika onödiga kemikalier i vardagen. Se också vår hemsida linkoping.se/kemikaliekoll
Bästa världen på 3 minuter
Om Bästa världen - En hållbar resa där du är med och bestämmer vart vi ska. Vi har bara ett jordklot och i en värld där vi ständigt blir fler människor är vår tids stora utmaning att ta vara på de resurser vi har. Hur gör vi det? Hur hänger allt ihop? Och vad kan var och en göra för att bygga ett hållbart samhälle? Målet i sikte är - Bästa världen! Ett gemensamt projekt mellan Tekniska verken, Kolmården samt Linköpings kommun
Så jobbar Region Östergötland klimatsmart
Stiva Liwiz Yacoub, energisamordnare Regionfastigheter, berättar om deras miljöarbete och samarbetet i Linköpingsinitiativet.
Så jobbar Cloetta klimatsmart
Lars Jonsson, projektchef och energiansvarig Cloetta Sverige AB, berättar om deras miljöarbete och samarbetet i Linköpingsinitiativet.
Så jobbar Saab klimatsmart
Ulrika Hakfelt, miljöchef Aeronautics Saab, berättar om deras miljöarbete och samarbetet i Linköpingsinitiativet.
Så jobbar Tekniska verken klimatsmart
Teresia Göransson, energiingenjör på Tekniska verken, berättar om deras miljöarbete och samarbetet i Linköpingsinitiativet.
Tips till klimatsmarta företag
Företaget SICK Linköping i Science Park Mjärdevi ger sina tre bästa tips till företag som vill göra något för klimatet på sin arbetsplats.
Klimatsmart på jobbet
Som en del i projektet Grön resplan i Science Park Mjärdevi gjorde företaget SICK Linköping en egen satsning på hållbarhet på sin arbetsplats.
Linköpingsinitiativet
Linköpings kommun, Region Östergötland och sju stora företag verksamma i Linköping har skrivit under det nya Linköpingsinitiativet. De som deltar i Linköpingsinitiativet åtar sig att minska utsläppen av koldioxid i relativa eller absoluta tal. De ska även göra en årlig uppföljning av det samlade klimatarbetet. Linköpings kommun ansvarar för samordning och administration av nätverket under perioden 2018-2019. Här kan du läsa mer om Linköpingsinitiativet
Ryttartorpet får nytt liv
Ryttartorpet låg ursprungligen i Malmslätt, strax utanför Linköping, och tillhörde n:r 20 Västanstångs kompani. Det flyttades till Garnisonsområdet redan 1923 för att visa ett ryttartorp, ett litet jordbruk som försörjde en indelt kavallerisoldat och hans familj. Förutom torpet bestod gårdsmiljön av tre uthusbyggnader - ett fähus, en lada och en bod - som flyttades till Garnisonen från trakterna kring Norra Vi i södra Östergötland. Under många år visades Ryttartorpet av Garnisonsmuseet, men nu flyttas det och de övriga byggnaderna till Friluftsmuseet Gamla Linköping med placering mitt i Vallaskogen. Miljön kommer att visa livet på gården, som det kunde ha sett ut i början av 1800-talet. Flytten sker med stöd av Westman-Wernerska stiftelsen. Att flytta så här gamla hus kräver noggrann planering, husen lyfts på balkar som grävts in under husen. Inne i husen har de stabiliserats för att hålla ihop när de lyfts på flaken de ska köras på. Med hjälp av en kraftig kran lyfts de på plats i Vallaskogen, efter transport genom staden under natten.
Mindre koldioxidutsläpp från kommunala byggnader och transporter
Koldioxidutsläppen från Linköpings kommuns transporter har minskat med 40 procent tack vare bland annat fler gasbilar och färre flygresor. Den nya kraftvärmepannan har bidragit till att kraftigt minska koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunala byggnader. Det visar kommunkoncernens energi- och klimatredovisning 2016.
Kretslabbet
Kretslabbet är ett återvinningscentrum med lärandesyfte. Genom att använda överblivet material i undervisningen skapas förståelse för hur material kan få nytt liv och nya användningsområden. Läs mer om Kretslabbet här.