Sökresultat: förskola

Inga videor

Observationsmaterial - Del 2a. Genomförande språkutveckling
Observationsmaterial för varje barns språk- och matematikutveckling. Utbildningsfilm om genomförande av aktivitet språkutveckling.
Miniarkitekterna
För vem bygger vi våra förskolor? Svaret är så klart barnen. För att få in barnens tankar på hur framtidens förskolor ska se ut har Linköpings kommun tillsammans med Lejonfastigheter drivit projektet Miniarkitekterna. För att få barnens perspektiv på framtidens förskolor fick femåringar från åtta förskolor i Linköping delta i projektet Miniarkitekterna hösten 2015 och våren 2016. Såhär såg det ut på konsthallen Passagen när barnen fick bygga klart sina modeller.
Natur på nära håll i Skäggetorp
Naturen är en viktig del av det pedagogiska arbetet i förskolan. I den här filmen berättar Diyana, som arbetar som barnskötare på Skattegårdens förskola i Skäggetorp, om hur de använder naturen i undervisningen.
Nu söker vi fler förskollärare till förskolorna i Skäggetorp.
Nu söker vi förskollärare till våra förskolor i Skäggetorp. Välkommen med din ansökan redan idag! http://bit.ly/2nCCuxn
Övergångar
Sebastian ska börja förskoleklass och har förväntningar och funderingar inför skolstarten… Filmen handlar om Övergångar och tankar funderingar som barn har inför en kommande skolstart på ett nytt stadie. Barn och ungdomar gör många övergångar under sin skoltid. Just den här filmen visar övergången från förskola till förskoleklass.
Leanlink Kost & Restaurang
Leanlink Kost Restaurang tillagar, levererar och serverar måltider till restauranger på förskolor, skolor och inom äldreomsorg i Linköpings kommun. I den här filmen får du veta mer om vår verksamhet.
Tablets & Twitter (Eng)
In 2016 Linköping won the award "Guldtrappan" - The Golden Stairway, freely translated. The prize is given to municipalities that are dedicated to use ICT as a tool to enhance learning. This film shows how the ICT-strategy works in “real life” in our pre-schools and schools in Linköping (Sweden).
Välkommen till förskolan (Romani)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Rum)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Prt)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Rus)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Bos)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Fra)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Sorani)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Per)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Alb)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Eng)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se
Välkommen till förskolan (Dari)
Att börja förskolan kan vara en stor utmaning för nyanlända föräldrar och barn. Filmen Välkommen till förskolan i Linköpings kommun syftar till att underlätta förberedelse för den nya situationen genom att ge information om förskolans verksamhet i kommunen på olika språk. Projektansvarig verksamhetschef på mottagningsenheten Adjunkten är Andreas Persson,andreas.a.persson@linkoping.se