photo.cloudbox:

Samhällsbyggnadsroteln

2016-01-27 | 136.36

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar. För samhällsbyggnadsroteln ansvarar kommunalråd Elias Aguirre (S). I samhällsbyggnadsrotelns ansvarsområde ingår samhällsbyggnadsnämnden och bostadsbolaget Stångåstaden.
Läs mer på Budget 2016-2017.