photo.cloudbox:

Samhällsbyggnadsroteln

2015-01-23 | 184

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar. För samhällsbyggnadsroteln ansvarar kommunalråd Kristina Edlund (S). I samhällsbyggnadsrotelns ansvarsområde ingår samhällsbyggnadsnämnden och bostadsbolaget Stångåstaden.

Läs mer på Budget 2015.