photo.cloudbox:

Så jobbar Ericsson klimatsmart

2020-04-29 | 72.44

Jenny Ohlsson Orell, ICT-ingenjör Ericsson, och Anders Lindström, 5G utvecklingschef/platschef Ericsson, berättar om deras miljöarbete och samarbetet i Linköpingsinitiativet.

Kategori:
Miljö och hälsa