photo.cloudbox:

Så funkar distansundervisning

2020-04-02 | 62.28

Sedan 18 mars 2020 sker all undervisning på gymnasiet och vuxenutbildningarna på distans som en åtgärd för att minska spridningen av det nya coronaviruset, covid-19. Det är en omställning som efter omständigheterna har gått väldigt bra.