photo.cloudbox:

Ryttartorpet får nytt liv

2018-03-06 | 681

Ryttartorpet låg ursprungligen i Malmslätt, strax utanför Linköping, och tillhörde n:r 20 Västanstångs kompani. Det flyttades till Garnisonsområdet redan 1923 för att visa ett ryttartorp, ett litet jordbruk som försörjde en indelt kavallerisoldat och hans familj.

Förutom torpet bestod gårdsmiljön av tre uthusbyggnader - ett fähus, en lada och en bod - som flyttades till Garnisonen från trakterna kring Norra Vi i södra Östergötland. Under många år visades Ryttartorpet av Garnisonsmuseet, men nu flyttas det och de övriga byggnaderna till Friluftsmuseet Gamla Linköping med placering mitt i Vallaskogen. Miljön kommer att visa livet på gården, som det kunde ha sett ut i början av 1800-talet. Flytten sker med stöd av Westman-Wernerska stiftelsen.

Att flytta så här gamla hus kräver noggrann planering, husen lyfts på balkar som grävts in under husen. Inne i husen har de stabiliserats för att hålla ihop när de lyfts på flaken de ska köras på. Med hjälp av en kraftig kran lyfts de på plats i Vallaskogen, efter transport genom staden under natten.

Kategori:
Kultur och fritid