photo.cloudbox:

Redovisningsutbildning - god man

2013-02-20 | 2846

Filmen är ett komplement till den redovisningsutbildning som överförmyndarenheten anordnar en gång per år. I filmen beskrivs vad du som god man ska göra när du först tillträder ett uppdrag, hur du fyller i blanketten för förteckning, hur kassabok samt B- och C-blanketterna ska användas och hur du fyller i årsräkningen.

Kategori:
Stöd och omsorg