photo.cloudbox:

Övergångar

2016-12-02 | 327.6

Sebastian ska börja förskoleklass och har förväntningar och funderingar inför skolstarten…
Filmen handlar om Övergångar och tankar funderingar som barn har inför en kommande skolstart på ett nytt stadie. Barn och ungdomar gör många övergångar under sin skoltid. Just den här filmen visar övergången från förskola till förskoleklass.