photo.cloudbox:

Om krisen kommer

2017-03-22 | 945.72

Har du någonsin funderat över hur ett längre strömavbrott, en stor brand eller en översvämning skulle påverka dig och din omgivning? Utan el fungerar till exempel inte internet, mobiltelefoner, bankomater, bensinpumpar, vatten och värme eller kyl och frys.

Risker kan till exempel vara extremt väder med kraftigt regn och stormar eller el- och telefonistörningar som kan leda till stora konsekvenser för samhället och för enskilda individer.

Om du har du några extra konserver, en dunk att hämta vatten i, en batteriradio, lite kontanter och extra medicin så kan det underlätta tillvaron för dig och din familj. Kanske du redan har en hel del hemma om du tittar efter?

Om du tar ditt samhällsansvar och klarar dig i 72 timmar vid en kris, så kan samhällets resurser användas till att hjälpa de mest nödställda.

Kommunens säkerhetsenhet har sammanställt tips om hur du klarar dig vid en eventuell kris. Källorna som vi använt hittar du under rubriken ”Här får du veta mer”. En del av materialet har vi lånat från Göteborgs stad och Mjölby kommun. Den här broschyren har även översatts till fler språk och finns att hämta på medborgarkontoren. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av broschyren. Broschyren går även att ladda ner på: www.linkoping.se/72timmar.

Kategori:
Teckenspråk