photo.cloudbox:

Nu ska den biologiska mångfalden inventeras

2019-05-15 | 70.267

Under maj och juni 2019 kommer större delen av kommunens gräsmattor inte att klippas. Syftet är att undersöka vilka gräsmattor som kan förvandlas till ängar.

Kategori:
Miljö och hälsa