photo.cloudbox:

NTA - Ett koncept för skolutveckling

2013-01-02 | 294

NTA är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos både elever och lärare. I Linköping deltar cirka 500 pedagoger från förskolan till och med årskurs nio.