photo.cloudbox:

Natur på nära håll i Skäggetorp

2017-05-19 | 57.68

Naturen är en viktig del av det pedagogiska arbetet i förskolan. I den här filmen berättar Diyana, som arbetar som barnskötare på Skattegårdens förskola i Skäggetorp, om hur de använder naturen i undervisningen.