photo.cloudbox:

Näringslivsdagen 2018

2018-02-26 | 93.84

Den 15 februari 2018 hölls Näringslivsdagen med ca 250 deltagare. Kairos Future gav en spännande trendspaning inför året, vi fick information om bland annat arbetet med Ostlänken och hur Linköping planeras att expandera i framtiden.