photo.cloudbox:

Mindre koldioxidutsläpp från kommunala byggnader och transporter

2017-12-27 | 29.24

Koldioxidutsläppen från Linköpings kommuns transporter har minskat med 40 procent tack vare bland annat fler gasbilar och färre flygresor. Den nya kraftvärmepannan har bidragit till att kraftigt minska koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunala byggnader. Det visar kommunkoncernens energi- och klimatredovisning 2016.

Kategori:
Miljö och hälsa