photo.cloudbox:

Miljöroteln

2016-01-27 | 123.12

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar. För miljöroteln ansvarar kommunalråd Nils Hillerbrand (MP). I miljöroteln ingår bygg- och miljönämnden samt Tekniska verken. Läs mer på Budget 2016-2017.