photo.cloudbox:

Miljöroteln

2015-01-23 | 234

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar. För miljöroteln ansvarar kommunalråd Nils Hillerbrand (MP). I skolroteln ingår barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Arenabolaget och Lejonfastigheter.

Läs mer på Budget 2015.