photo.cloudbox:

Miljön i din bostad

2017-02-28 | 101.96

Det viktigt för hälsan att du har en bra inomhusmiljö i din bostad. Bra miljö är framför allt lagom temperatur, bra ventilation och inget störande buller.

Om du upplever att miljö i din bostad är dålig ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller de krav som finns när det gäller miljön.

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du klaga hos miljökontoret. Miljökontoret gör en bedömning av klagomålet och kan ge dig rätt. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet. Men det kan också vara så att miljökontoret tycker att bostadsmiljön är tillräckligt bra. Då behöver inte fastigheten göra något åt det du klagar över.

Om du vill klaga vänder du dig till kundtjänsten på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens.

Skylt
Telefonnummer till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst:
 013-20 64 00

Webbadress: http://www.linkoping.se/bostadsmiljo

Kategori:
Teckenspråk