Observationsmaterial - Del 2a. Genomförande språkutveckling

Observationsmaterial för varje barns språk- och matematikutveckling. Utbildningsfilm om genomförande av aktivitet språkutveckling.

Inga videor

Klubbat och klart - 23 november 2021
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2021.
Kommunfullmäktige 23 november 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2021.
Trender och utveckling för handel och service i Linköping
Årets Handelsrapport presenteras och svarar på hur det går för handeln och servicenäringen i Linköping. Kommunen, fastighetsägare och näringsliv ger sin bild av nuläget, trender och utvecklingspotential för att fortsätta vara en attraktiv handelsstad i framtiden.
Klubbat och klart - 26 oktober 2021
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2021.
Kommunfullmäktige 26 oktober 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2021.
Simhallsbygget från ovan - september 2021
Se hur Linköpings nya simhall växer fram från luften. Bilderna är tagna i september 2021.
Kommunfullmäktige 28 september 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2021.
Klubbat och klart - 28 september 2021
På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2021 klubbades budgeten för 2022 med plan för 2023-2027. Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar vad budgeten innebär.
Det här påverkar utformningen av nya Tinnis
Det finns några faktorer som påverkar hur nya Tinnisområdet kan utformas.
Lesson study
Vad är Lesson study? Vi får besöka handledare och lärarstudenter på Ekkälleskolan som berättar om hur man kan använda sig av metoden lesson study för att utveckla lektioner. Samarbete mellan Linköpings universitet och Linköpings kommun.
Klubbat och klart - 31 augusti 2021
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2021.
Google Workspace: fokus under hösten
I samband med övergången till vår nya samarbetsplattform, Google Workspace, har det tagits flera steg framåt vad gäller att förändra och utveckla våra arbetssätt. I följande film talar Kommundirektör, Paul Håkansson, mer om det förändrade arbetssättet.