Globala Linköping 2020 – Barnvänlig stadsplanering

Hur planerar man en stad utifrån ett barns perspektiv? Ger detta några synergieffekter? Vår tes är att dagens städer till stor del är byggda utifrån massbilismens ideal. Genom att utgå ifrån barnen och genom att ge bilismen en lägre prioritet kan vi skapa andra värden. Hårdgjord yta kan omvandlas och användas för vatten, grönska, kultur, idrott mm. I förlängningen tar vi på så viss steg mot att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Medverkande: Lisa Klingwall, Åsa Hedberg, koordinator social hållbarhet, Anneli Lundgren, samordnare Grön infrastruktur, Magnus Mateo Edström, klimatanpassningssamordnare, Sara Spjuth, samordnare för miljömålen, Joakim Svensson, energi- och klimatstrateg Arrangör: Linköpings kommun och Länsstyrelsen Östergötland

Inga videor

Kommunfullmäktige 26 januari 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021.
Föreläsning: solceller för företag
Föreläsning med Lars Andrén om solceller för företag.
Föreläsning: energieffektivisering
Föreläsning med Peter Karlsson om energieffektivisering.
Borgmästarens nyårstal 2020
Linköpings borgmästare Lars Vikinge sänder oss en nyårshälsning.
Nya simhallen
Här kan du se vad som hänt under hösten med bygget av den nya simhallen.
KF-sammanfattning 8 december 2020
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 8 december 2020.
Kommunens stora asfaltsinventering är klar
I slutet av 2018 påbörjades en inventering och skadebedömning av samtliga gator och gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare. Nu, 2020, är den inventeringen klar.
Kommunfullmäktige 8 december 2020
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 2020.
Föreläsning - Ljussättning och smart belysning
Föreläsning med ljusdesigner Johan Röklander om ljussättning och smart belysning. Från november 2020.
Framtidens lekmiljö
I Magistratshagen i Linköping finns framtidens lekmiljö.
KF-sammanfattning 24 november 2020
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 24 november 2020.
Kommunfullmäktige 24 november 2020 - del 2
Följ andra delen av kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2020.
Kommunfullmäktige 24 november 2020 - del 1
Följ första delen av kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2020.