KF-sammanfattning 24 november 2020

Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 24 november 2020.

Inga videor

Kommunfullmäktige 26 januari 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021.
Föreläsning: solceller för företag
Föreläsning med Lars Andrén om solceller för företag.
Föreläsning: energieffektivisering
Föreläsning med Peter Karlsson om energieffektivisering.
Borgmästarens nyårstal 2020
Linköpings borgmästare Lars Vikinge sänder oss en nyårshälsning.
Nya simhallen
Här kan du se vad som hänt under hösten med bygget av den nya simhallen.
KF-sammanfattning 8 december 2020
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 8 december 2020.
Kommunens stora asfaltsinventering är klar
I slutet av 2018 påbörjades en inventering och skadebedömning av samtliga gator och gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare. Nu, 2020, är den inventeringen klar.
Kommunfullmäktige 8 december 2020
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 2020.
Föreläsning - Ljussättning och smart belysning
Föreläsning med ljusdesigner Johan Röklander om ljussättning och smart belysning. Från november 2020.
Framtidens lekmiljö
I Magistratshagen i Linköping finns framtidens lekmiljö.
KF-sammanfattning 24 november 2020
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 24 november 2020.
Kommunfullmäktige 24 november 2020 - del 2
Följ andra delen av kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2020.
Kommunfullmäktige 24 november 2020 - del 1
Följ första delen av kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2020.