photo.cloudbox:

Linköpingsinitiativet

2018-03-12 | 127.16

Linköpings kommun, Region Östergötland och sju stora företag verksamma i Linköping har skrivit under det nya Linköpingsinitiativet. De som deltar i Linköpingsinitiativet åtar sig att minska utsläppen av koldioxid i relativa eller absoluta tal. De ska även göra en årlig uppföljning av det samlade klimatarbetet. Linköpings kommun ansvarar för samordning och administration av nätverket under perioden 2018-2019. Här kan du läsa mer om Linköpingsinitiativet

Kategori:
Miljö och hälsa