photo.cloudbox:

Linköpings viktiga våtmarker

2015-12-14 | 140.56

I den här filmen berättar kommunekolog Anders Jörneskog om hur Linköpings kommun arbetar med våtmarker som naturliga reningsverk och översvämningsskydd.

Kategori:
Miljö och hälsa