photo.cloudbox:

Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg

2018-05-25 | 56

Linköpings innerstad växer! I den levande staden behövs platser där människor kan mötas. Vi föreslår fler och bättre parker och torg! I denna film berättar vi om planförslaget som presenterar inriktningar och strategier för den fortsatta utvecklingen av innerstadens parker och torg.

Kategori:
Bygga och bo