photo.cloudbox:

Linköpings kommuns trygghetsarbete

2016-03-16 | 96.16

Borgmästare Helena Balthammar (S) är ordförande i Kommunstyrelsens trygghets- och demokratiutskott. I den här filmen berättar hon om hur Linköpings kommun arbetar för att göra Linköping till en tryggare plats.

Kategori:
Om kommunen