photo.cloudbox:

Linköping och Ostlänken (kortversion)

2016-03-07 | 100.92

Snart inleds det största samhällsbyggnadsprojektet i Linköpings historia, där bland annat en helt ny stadsdel kommer att byggas upp på östra sidan av Stångån. I den här filmen får du veta mer om hur Linköping kan komma att se ut i framtiden.

Kategori:
Om kommunen