photo.cloudbox:

Linköping och Ostlänken

2015-06-02 | 185.32

Snart inleds det största samhällsbyggnadsprojektet i Linköpings historia, där bland annat en helt ny stadsdel kommer att byggas upp på östra sidan av Stångån. I den här filmen får du veta mer om hur Linköping kan komma att se ut i framtiden.

Kategori:
Om kommunen