photo.cloudbox:

Linköping är en Fairtrade City

2018-05-07 | 45

Det betyder att vi arbetar för att öka andelen Fairtrade-märkta varor som handlas in på våra skolor, förskolor, äldreboenden och för att de kommunala arbetsplatserna ska ha Fairtrade-märkt kaffe i sina fikarum. I filmen kan ni se kortfattat hur vi jobbat med denna fråga och vad det gör för vår värld. Ett konkret exempel på hur vi kan agera lokalt och tänka globalt.

Kategori:
Miljö och hälsa