photo.cloudbox:

LinCO2ping: Kollektivtrafik för en hållbar stad

2016-02-15 | 230.32

2025 ska Linköping vara koldioxidneutralt. Det är ett av de mest angelägna mål vi har haft och kanske också det tuffaste. Kollektivtrafiken är en viktig pusselbit i arbetet, och de senaste 10 åren har vi gjort mycket för att utveckla just den. Följ med på resan genom några av milstolparna.

Kategori:
Miljö och hälsa