photo.cloudbox:

Läsa med öronen

2015-09-30 | 228.162

I ett samarbete mellan Linköpings skolor och bibliotek finns ett projekt som kallas ”Läsa med öronen”. Projektet handlar om att få tillgång till ett speciellt läsprogram där det är möjligt för elever som har problem med läsningen att ladda ner digitala böcker och få dem upplästa via t.ex iPad. Detta är tillgängligt även utanför skolan. Kontaktperson är Anna Fahlbeck på Stadsbiblioteket i Linköping som finns på avdelningen Läsa på olika sätt, anna.fahlbeck@linkoping.se.