photo.cloudbox:

Kristina om Klimatsmartlinköping

2018-09-04 | 45

Här berättar Kristina Edlund om varför Klimatsmartlinköping behövs för att uppnå vårt koldioxidneutralitetsmål - att Linköping ska vara klimatneutralt 2025.

Kategori:
Miljö och hälsa